Šta je to kreativno pisanje?

Odgovor na ovo pitanje je veoma širok: kreativno pisanje je nešto čime se bave pisci romana, novela, kratkih priča, poezije, eseja, drama,… Međutim, kreativno pisanje je i pisanje govora za političare, pisanje kvalitetnih i inspirativnih novinarskih članaka, reklamnih tekstova, internet blogova, kao i izrada udžbenika ili stručne literature. Dakle, ovo je vještina koju bi trebalo … Pročitaj više