Kreativno pisanje i STEAM

Znate šta je kreativno pisanje, ali ne znate šta je to STEAM? Ako  vam kažem da su kreativno pisanje i STEAM veoma povezani, da li biste željeli da saznate više o ovom terminu?

Šta označava STEAM?

STEAM je akronim za metodologiju učenja zasnovanu na povezivanju različitih naučnih i umjetničkih disciplina (science, technology, engeneering, arts i mathematics). U redovnom nastavnom procesu ovo znači učenje zasnovano na povezivanju ishoda iz različitih predmeta, čime se kod učenika razvijaju 4K vještine (kreativnost, komunikacija, saradnja i kritičko mišljenje).

Poštujući principe STEAM-a prevazilazimo problem nefunkcionalnog učenja, učenja radi ocjene (takozvanog bubanja) i stiženo do višeg, funkcionalnijeg učenja zasnovanog na istraživanju i ekonomiji znanja. U praksi ovo znači da učenici uče kako da samostalo razvijaju svoja znanja i vještine i praktično ih upotrebljavaju. A znajući rezultate poslednjih PISA istraživanja, složićemo se da našoj djeci ove vještine nedostaju.

Uloga nastavnika u ovom procesu se drastično mijenja i on od onoga ko učenicima prenosi gotova znanja postaje moderator koji učenike vodi kroz istraživački proces, ohrabruje ih i stimuliše u pronalaženju rješenja i odgovora na problemsku situaciju. Nastavnik postaje vodič kroz jedan nov i uzbudljiv svijet nauke i umjetnosti.

Kreativno pisanje u metodologiji STEAM-a

Danas svi slušamo o različitim vidovima pismenosti. Da bismo funkcionisali u 21. vijeku trebalo bi da razvijamo medijsku pismenost, političku, ekološku, da ne pominjem emocionalnu i socijalnu.

Međutim, zanemarujemo onu osnovnu, jezičku pismenost koja je polazna tačka za sve ove ostale. Ako ne razumijemo i ne slušamo  ljude oko nas, ako pažljivo ne čitamo, nalazićemo se često u nezgodnim situacijama, mnogo nezgodnijim od upornog guranja vrata na kojima velikim slovima piše vuci. Možemo slobodno reći da je bez jezičke pismenosti nemoguće razviti bilo koju od 4K vještina.

Osnovna jezička pismenost se razvija slušanjem, čitanjem, pisanjem i razgovaranjem. Kreativno pisanje je razvijanje naših jezičkih vještina na jedan viši nivo neophodan za uspješno funkcionisanje u savremenom životu i poslovnom svijetu. Prisjetite se koliko ste puta bili na užasno dosadnoj prezentaciji zato što prezentator nije znao ni da napiše zanimljivu prezentaciju niti da je usmeno prezentuje.

Dakle, razvijanje vještina kreativnog pisanja nije važna samo ako želite da dijete postane uspješan pisac, već je važna ako želite da ono bude uspješno u bilo kom poslu i privatnom životu. Poslednja istraživanja pokazuju da su jezičke vještine izuzetno važne čak i za programiranje. Novi i popularni programski jezici poput Pythona, zasnovani su na jeziku i gramatici bliskoj prirodnim jezicima, čime se i ove dve, naizgled udaljene oblasti, povezuju.

Kreativno pisanje i 4K vještine

Kreativno pisanje, kao i čitanje razvija kod učenika  sve četiri važne vještine pomenute na početku teksta.  Kreativnost –  posmatraju problem iz nove i neobične perspektive,  pišu stilski raznovrsne tekstove i razumiju tačnu svrhu svakog od njih. Komunikacija – uspješno komuniciraju jer se precizno izražavaju. Saradnja – dobro razumiju druge i lako se prilagođavaju u zajedničkom radu.  Kritičko mišljenje – lako dolaze do novih ideja,  posmatraju problem iz različitih uglova i svoje viđenje potkrepljuju dokazima.

Ako su vam ovi principi učenja zanimljivi i želite da saznate više o metodologiji STEAM-a i konkretnoj primjeni na časovima jezika i književnosti, pratite nas. Stižu novi tekstovi sa praktičnim primjerima koje možete isprobati u učionici.

About Biljana Gagić Jevđović