Kreativno pisanje i STEAM

Kreativno pisanje, STEAM learning

Znate šta je kreativno pisanje, ali ne znate šta je to STEAM? Ako  vam kažem da su kreativno pisanje i STEAM veoma povezani, da li biste željeli da saznate više o ovom terminu? Šta označava STEAM? STEAM je akronim za metodologiju učenja zasnovanu na povezivanju različitih naučnih i umjetničkih disciplina (science, technology, engeneering, arts i … Pročitaj više